Så gör du för att gå med i facket

Ett fackförbund är en organisation som arbetar för dina villkor och rättigheter i arbetslivet, varför det är ett klokt val att ansöka om ett medlemskap. Det är absolut inget måste, men alla har rätt att gå med och du har mycket att tjäna på ett medlemskap i en fackförening. Idag är en majoritet av Sveriges befolkning anslutna till något fackförbund.

Ett fackförbund består av flera olika fackföreningar som verkar inom samma bransch. Vilket fackförbund du ska gå med i finns det inget rakt svar på, utan det avgörs utifrån ditt yrkesområde. I praktiken är facket helt enkelt flera arbetare som gått ihop för att komma överens kring vissa viktiga frågor rörande arbetslivet, såsom villkor, löneutveckling, semester, arbetstider och arbetsförhållanden. Detta sammanställs sedan i ett kollektivavtal som gäller för alla anställda, inte bara de fackligt anslutna. Som enskild arbetstagare hamnar man ofta i underläge gentemot sin arbetsgivare om en tvist skulle uppstå och det är där facket kommer in i bilden. Tack vare fackets stöd och uppbackning har du större chans att få rätt om du skulle hamna i oenighet med din arbetsgivare. Fackets position och makt ökar ju fler medlemmar förbundet får, så ju fler medlemmar desto starkare påverkan.

Det är enkelt att gå med i facket och idag sker nästan alla ansökningar online. Om du är tveksam kring vilket fackförbund du ska ansluta dig till kan du med fördel söka information och jämföra olika förbund på nätet, alternativt höra dig för med andra i din bransch vilken fackförening de är anslutna till.

Andra fördelar med fackmedlemskap
Utöver den arbetsmässiga tryggheten som fackmedlemskapet innebär får du som medlem även ta del av förmånliga rabatter och erbjudanden. Dessutom finns det möjlighet till bättre lånevillkor om ditt fackförbund har slutit avtal med någon bank.